HOME  >  FACULTY  >  Olericulture

Olericulture
Professor
Zhibiao Ye Hanhui Kuang Zhilong Bie Feng Li Liping Wang Zhendong Tian Huilan Chen Bo Ouyang Yuyang Zhang Junhong Zhang Botao Song Zhengjie Wan Taotao Wang
Associate Professor
Xingkui Cai Qiusheng Kong Yongen Lu Bihua Nie Yuan Huang Jiongjiong Chen Changxian Yang Fei Cheng Li Yang Jintao Cheng Yingtian Deng Qin He
Lecturer
Wenjie Yang Jing Yang